Kata kata mutiara

.

2023-02-05
    و الدمع مثل المطر