Meno mokyklos informacija

Mūsų adresas:


  • Vytauto g. 47, 68291 Marijampolė

https://marijampolesmm.blogspot.com/  https://marijampolesmm.lt/mokiniams                                                                                                                                                                                                                                                
                                                           
  


Prašymus dėl akademinių atostogų karantino metu suteikimo prašome siųsti elektroniniu paštu marijampolesmenomokykla@gmail.com
 
 
 
Vadovaujantis LR vyriausybės kovo 25 d. sprendimu karantinas Meno mokykloje pratęsiamas iki balandžio 13 d.
 
Pranešame, kad mokinių, kuriems, baigus programas, yra išduodami Neformaliojo švietimo pažymėjimai, patvirtinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, mokymas nuo kovo 30 d. visą karantino laikotarpį vyks nuotoliniu būdu. Nuotolinis mokymas vyks naudojant technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, įdiegus pasirinktą programinę įrangą ir pan. Mokytojai ir klasių vadovai (dailės skyriuje), susisieks su mokinių tėveliais individualiai ir, įvertinę esamą situaciją, priims sprendimus dėl galimų mokinių mokymosi būdų nuotolinu būdu.
 
Informuojame, kad suaugusiųjų asmenų mokymas karantino laikotarpiu nuotoliniu būdu nebus vykdomas.
 
Mokiniai, kuriems nebus galimybės neformaliojo švietimo mokytis nuotoliniu būdu, tėvų raštišku prašymu karantino laikotarpiu bus išleidžiami akademinių atostogų.
 
Marijampolės savivaldybės mero P. Isoda pateikta informacija: "NEFORMALAUS ŠVIETIMO MOKESČIAI. Teiksime tarybai sprendimą, kad neformalaus ugdymo įstaigos: meno, sporto moksleivių kūrybos centras šiuo laiku, kol paskelbtas karantinas, nerinktų mokesčių, nes ugdymas vyks tik nuotoliniu būdu".
 
Išsamesnį Nuotolinio mokymosi karantino laikotarpiu tvarkos aprašą ir priimtą Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimą pateiksime artimiausiu metu.
 
Būkite sveiki!
 
 
Dėkojame Marijampolės savivaldybės verslininkams už paramą, Marijampolės savivaldybės tarybos nariui Edmundui Razvickui už pagalbą aprūpinant Meno mokyklos bendruomenę rankų dezinfekciniu skysčiu, kurio, pasibaigus resursams, šiuo metu sudėtinga įsigyti. Mums suteikta 6 l parama - labai didelė pagalba ypatingu laikotarpiu, kai,  galbūt, apsaugosite ne vieną mūsų miesto gyventoją nuo kenkėjiško viruso.
Ačiū Jums už Jūsų  gerus darbus ir kilnų požiūrį į Žmogų! 
 
Būkite sveiki! 
 

Dailės programos mokinių ir mokinių tėvelių žiniai!
 
Kas esate palikę mokykloje asmenines mokymosi priemones, pasiimti bus galima penktadienį, kovo 20 d., 9.00-15.00 val. ir trečiadienį, kovo 25 d., 12.00-13.30 val. Skyrius bus užrakintas, todėl atvykus skambinti tel. Nr. (8 343) 54635 arba skambučiu. Jeigu nustatytu laiku atvykti negalėsite ir bus įvestas nuotolinis mokymas nuo kovo 30 d., prašome informuoti klasės vadovą.
 
Būkite sveiki.
 
                                                                         Direktorė
 
 
 
Mokinių tėvelių žiniai!
 
Informuojame, kad mokestis už mokslą Meno mokykloje karantino laikotarpiu nebus skaičiuojamas. Kadangi atsiskaitymo kvitai mokesčiui už einamąjį mėnesį jau išdalinti pirmoje mėnesio pusėje, bus išskaičiiuota sekančiame atsiskaitymo kvite.
 
Būkite sveiki!
 

 
Mokinių dėmesiui!
 
Dėl instrumentų ir kitų mokymosi priemonių, paliktų mokykloje, pasiėmimo galite kreiptis darbo dienomis 9-15 val. Budintis darbuotojas Jums perduos.
Susisiekimo kontaktai nurodyti skelbime ant lauko durų. Atsiradus klausimų ar neaiškumų, skambinkite man.
 
Būkite sveiki!
 
Direktorė
 
 
 


Kovo 7 d. vyko VIII Kauno krašto akordeonistų festivalis - maratonas dedikuotas Kauno J. Gruodžio konservatorijos 100-mečiui. Tarp jaunųjų atlikėjų, suvažiavusių iš visos Lietuvos, sėkmingai pasirodė Marijampolės meno mokyklos 1 kl. mokinė Kotryna Čiapaitė (mokyt. I. Šerpytienė).
Dalyvių: solistų, ansamblių, orkestrų tarpe festivalio uždaryme grojo J. Gruodžio konservatorijos Alumnų akordeonistų orkestras.
 
   
Kovo 5 dieną mūsų mokykloje vyko fortepijono dalyko ansamblių koncertas „Groju su draugu“, kurį organizavo mokytojos V. Kulikauskienė ir R. Marcinkevičienė. Koncerte pasirodė ne tik fortepijoniniai duetai, bet ir duetai su fleita, violončele, smuiku ir kanklėmis.
 
   
 

 
 


 
Džiaugiamės savo dainorėlių Urtės, Rugilės ir Paulinos pasirodymu TV konkurso „Dainų dainelė“ TV etape.
Palaikykite ir balsuokite už dainininkes iki šeštadienio kovo 7 d.
 
   

Vasario 18-21 dienomis Kauno J. Naujalio gimnazijoje vyko II Tarptautiniai Juozo Naujalio kamerinės muzikos kursai. Juose dalyvavo mokiniai iš Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Marijampolės meno mokyklos violončelės dalyko mokinės Elzė Armonaitė ir Lukrecija Kalinauskaitė (mokyt. I. Valiulienė) galėjo išmėginti jėgas grojant kvartetuose, kvintetuose ir orkestre.
Padėkos jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms vakare už tradicinio renginio  „Kartų kaita" organizavimą mokytojai Alinai Kvietkauskienei skirta nominacija  „Metų pilietiškiausias". Šiame tradiciniame renginyje dalyvauja mokytojos Alinos buvę ir esami Meno mokyklos mokiniai. Sveikiname!
 
       


Atėnė Jurevičiūtė dalyvavo I tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse „Muzikos garsai“, kuris vyko Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje. Mokytoja Svetlana Maurutienė.
 


   

 
Vasario 8 dieną Marijampolės meno mokyklos fortepijono dalyko 1 klasės mokinė Austėja Ribinskaitė (mokyt. V. Kulikauskienė) vyko į lV respublikinį jaunųjų pianistų etiudų konkursą „Mažieji virtuozai“.
 Džiaugiamės, kad pirmasis konkursas jai buvo sėkmingas ir ji tapo diplomante.
 
 
 

  
Sausio 22 d. Alytaus r. meno ir sporto mokykloje susirinko muzikantai iš visos respublikos į lX Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursą „LINKSMOJI POLKUTĖ-2020".
Jame dalyvavo du mūsų mokyklos mokiniai: 4 kl. mok. Augustas Rimavičius (fortepijonas) , mokytoja Rasa Čereškienė ir išplėstinio ugdymo fleitos dalyko mok. Vesta Rėklytė , mokytoja Dana Žemaitienė, koncertmeisterė Evelina Sušinskė. Abu mokiniai tapo antros vietos laureatais.
 
   
 
    
  
Sausio 17 d. Marijampolės meno mokykloje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso „Dainų dainelė“ 2 etapas. Dalyvavo 49 kolektyvai iš Šakių, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Birštono, Prienų, Vilkaviškio ir Marijampolės savivaldybių.
Mūsų mokyklai atstovavo Urtė Skinkytė, Tadas Sakalauskas, Rugilė Mikaitytė ir Paulina Statkevičiūtė. Nekantriai laukiame konkurso rezultatų.
 
  
   
       

                         „Atmintis gyva, nes liudija"
 
 
 
 
  

Gruodžio 19 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje vyko Linos Arcišauskienės literatūrinis - muzikinis vakaras „Ten kur stebuklai ir kur medžiai auga...“
Renginyje dalyvavo mokytojų R. Marcinkevičienės, L. Kupstienės, M. Biveinio mokiniai.
 
   
 
   
 Gruodžio 18 dieną Marijampolės meno mokykloje vyko Kalėdinis koncertas. Jame dalyvavo mokytojos Daivos Vosylienės mokiniai ir Marijampolės dramos teatro aktoriai.
 
   
 
   
Gruodžio 16 d. Marijampolės meno mokykloje vyko mokytojų Loretos Kupstienės ir Dariaus Klišio mokinių koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“. Mokiniai kartu su mokytojais muzikavo tautiniais muzikos instrumentais: kanklėmis, birbyne, skudučiais, lamzdeliu; deklamavo savo pasirinktus eilėraščius. Koncertą rengė mokytoja Loreta Kupstienė.
 

Gruodžio 9-13 dienomis patys mažiausieji - ankstyvojo muzikinio ir integruoto meninio ugdymo - meno mokyklos mokiniai ir jų tėveliai buvo pakviesti į šventines atviras muzikavimo pamokėles, kurių metu kartu muzikavome, žaidėme, mokėmės, išdykavome ir tiesiog džiaugėmės buvimu kartu. Tokiu būdu bandėme nors trumpam „sustabdyti“ taip skubantį laiką, nors akimirkai pamiršti rūpesčius ir Advento laiku pabūti su savo vaikais „čia ir dabar“.
 

Gruodžio 13 d. Marijampolės meno mokykloje vyko mokytojų Vilijos Biveinienės ir Mindaugo Biveinio mokinių Kalėdinė popietė su draugais.
Ši šventė, tai puiki galimybė pabūti jaukioje draugiškoje aplinkoje, pasidžiaugti ir pradžiuginti vieniems kitus muzikos garsais.
 
   
 
   
Gruodžio 11 d. grupė Meno mokyklos dailės programų mokinių su mokytoja Aušra Šuliokiene ir pavaduotoja ugdymui Egle Ambraziūnaite lankėsi Vilniaus nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje. M.K. Čiurlionio menų mokyklos pavaduotojas dailei Vytenis Baura (kadaise buvęs Marijampolės dailės mokyklos mokinys) papasakojo mokyklos įstoriją, mokymosi šioje mokykloje ypatumus, aprodė patalpas. Mokiniai apžiūrėjo skulptūros, grafikos, piešimo, tapybos, vitražo klases, klausėsi mokytojo Giedriaus Plechavičiaus pasakojimo mokyklos muziejuje, susipažino su Vinco Svirskio originaliais kryžiais, lietuvių liaudies skulptūra, etnografiniais buities daiktais. Po to mokiniai lankėsi Nacionalinėje dailės galerijoje Augustino Savicko kūrybos parodoje ,,Dirbtuvė. Kūrinio genezė“, skirta autoriaus 100-mečiui paminėti.
Ekskursija užbaigėme apžiūrėdami Vilniaus Kalėdų eglę katedros aikštėje.
 
 
 

 Gruodžio 10 dieną Marijampolės ligoninėje vyko advento popietė - koncertas.
Renginyje muzikavo Marijampolės meno mokyklos mokiniai ir mokytojai.
 

Tik įsiklausykim!

Ir muzika… Ji labiausiai beldžiasi į mūsų sielą…”

Ypatingu laikotarpiu, kai visi išgyvena švenčių laukimo emociją belaukiant
naujos Šviesos ir Gyvybės, Meno mokyklos mokiniai ir jų mokytojai šv. Vincento Pauliečio
bažnyčioje surengė Advento vakarą „Kai skamba sieloj muzika…”.

Ramybės, tylos, apmąstymų erdvėje vakaro metu skambėjo Advento laikotarpio
įvairių epochų kompozitorių klasikiniai ir sakraliniai kūriniai, kuriuos atliko jaunučių ir jaunių
chorai bei instrumentalistai. Po bažnyčios skliautais aidėjo fortepijono, vargonų, smuiko,
violončelės, saksofono, akordeono, kanklių muzikos garsai. Šviesos ir susikaupimo kupiną
vakarą vedė mokytoja Daiva Radzevičienė.

Advento vakarojimą vainikavo giesmės „Tyli naktis” akordai, kurie gausiai
bažnyčioje susirinkusiems klausytojams suteikė malonų dvasinį potyrį palengva artėjant prie
Kalėdų stebuklo išsipildymo.

   

            

      

   


Gruodžio 5 dieną Marijampolės Švento arkangelo globos namų gyventojai pristatė keturias Advento savaites, vainiko žvakių reikšmę. Adventinę nuotaiką  renginyje kūrė Marijampolės meno mokyklos kanklių ansamblis. Mokytoja Daiva Vosylienė.


Lapkričio 28 d. Marijampolės meno mokykloje vyko pučiamųjų skyriaus mokinių populiariosios muzikos koncertas.
Koncertui mokinius ruošė mokytojai: B. Aukščiūnas, D. Žemaitienė, M. Biveinis, G. Kraptavičius, R. Stočkus, A. Grinevičius. Akomponavo: E. Sušinskė, A. Šerpytis.
 
    

Lapkričio 27 d. Marijampolės meno mokyklos galerijoje ,,Trys M“ atidaryta Meno mokyklos mokytojo Vaclovo Vekeroto tapybos paroda. Parodoje eksponuojama dvidešimt naujų darbų, kurie sukurti rugsėjo mėnesį plenero metu Nidoje. Spalvinga jūros ir laivų pasaka alsuoja į žiūrovą apsilankiusį mokyklos galerijoje. 
 
   
 
   
 Lapkričio 22 d. Marijampolės meno mokyklos akordeonininkų ansamblis (mokytoja I. Šerpytienė) ir saksafonininkai (mokytojas B. Aukščiūnas), jų koncertmeisteris A. Šerpytis, dovanojo muzikinę programą „Gelbėkit vaikus“ renginio dalyviams.
 
   
2019 m. lapkričio 20 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos salėje vyko VIII gabių menui vaikų festivalis - koncertas. Jame dalyvavo ir Marijampolės meno mokyklos moksleivės Gustė Maliauskaitė ir Austėja Brazytė. Mokytojos Giedrė Stanionienė ir Daiva Vosylienė.
 
   
 

 Lapkričio 20 d. Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijoje vyko Lietuvos muzikos ir meno mokyklų XX ARCO festivalis. Festivalyje sėkmingai pasirodė Marijampolės meno mokyklos smuikininkai Urtė Skinkytė (mokytoja M. Upit), Gustas Vasiliauskas (mokytoja L. Krivickienė). Laureatų diplomais apdovanoti: Julija Kalinauskaitė (smuikas), jos mokytoja L. Krivickienė ir violončelės dalyko mokinės Elzė Armonaitė ir Lukrecija Kalinauskaitė jų mokytoja I. Valiulienė.
 
      
 
   
 
  
 Lapkričio 21 d. Kaune nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje vyko VI respublikinis antro instrumento (fortepijono) muzikos festivalis „Laisvalaikio muzika“. Jame dalyvavo Marijampolės meno mokyklos mokinys Nedas Lužanskis. Mokinį paruošė mokytoja Vilija Biveinienė. Tai puiki galimybė jauniesiems atlikėjams plėsti ne tik sceninę ir koncertinę patirtį, bet aplankyti ir susipažinti su įžymiausio lietuvių dailininko - kompozitoriaus M. K. Čiurlionio kūrybiniu palikimu.
 
   
 Lapkričio 21 d. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje po konferencijos ,,Signatarai sugrįžta" buvo atidengti šeši signatarų portretai, kuriuos nutapė mūsų mokyklos mokytoja Neringa Krivičienė
 

 Lapkričio 20 d. Marijampolės meno mokykloje vyko fortepijono dalyko mokinių koncertas „Rudens spalvos“
 
   

 Lapkričio 16 d. Kauno I muzikos mokykloje vyko IX Lietuvos muzikos mokyklų jaunųjų stygininkų konkursas „AKIMIRKOS 2019“. Jame labai sėkmingai pagrojo ir laureato diplomą laimėjo Marijampolės meno mokyklos violončelininkė Lukrecija Kalinauskaitė. Mokytoja Irena Valiulienė, koncertmeisterė Evelina Sušinskė.
 

 Lapkričio 15 d. III respublikiniame muzikos ir meno mokyklų jaunųjų violončelininkų konkurse „CELLO VIRTUOSO“ Vilniaus Br. Jonušo muzikos mokykloje dalyvavo Marijampolės meno mokyklos mokinė Lukrecija Kalinauskaitė. Mokytoja Irena Valiulienė, koncertmeisterė Evelina Sušinskė. Konkurse Lukrecija laimėjo laureato diplomą
 

 Lapkričio 15 dieną Alytuje vyko VII respublikinis lietuviškos muzikos festivalis - konkursas. Jame dalyvavo 170 dalyvių iš visos Lietuvos. Marijampolės meno mokyklos skudučių ansamblis „Tūto“ (vadovė Daiva Vosylienė) laimėjo I laipsnio diplomą ir apdovanojimą už originaliausią lietuvių autoriaus kūrinio interpretaciją.
 

 Lapkričio 9 d.Šakiuose vyko didžiausias regioninis Lietuvos vaikų ir moksleivių konkursas festivalis „Aguonėlė“ II turas. Jame dalyvavo ir Marijampolės meno mokyklos choreografijos skyriaus mokiniai, kurie laimėjo I, II ir III vietas.
Mergaičių liaudiškų šokių grupė „Javonėlis“, vadovė Daina Misiukevičienė laimėjo I laipsnio diplomą. Jaunių liaudiškų šokių grupė „Javonėlis“, vadovė Alina Kvietkauskienė laimėjo II laipsnio diplomą ir jaunučių liaudiškų šokių „Javonėlis“, vadovė Alina Kvietkauskienė laimėjo III laipsnio diplomą.
I ir II laipsnio diplomus laimėjusieji pakviesti dalyvauti į nacionalinį turą, kuris vyks gruodžio 7 - 8 d. Prienuose. 
   
 
   

Spalio 24 d. Marijampolės kultūros centre vyko chorų festivalis „Sidabrinis muzikos lietus“. Jame dalyvavo Marijampolės meno mokyklos jaunių choras, vadovaujamas L. Dambauskienės ir koncertmeisterio A.
Jasevičiaus. Buvo gera dainuoti ir klausytis kitų chorų.
 
   

Spalio 24 d. dailės programų mokiniams buvo organizuota edukacinė ekskursija į Vilnių. Ekskursija prasidėjo nuo susipažinimo su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, kurioje mokiniai apžiūrėjo Kęstučio Kasparavičiaus, vieno ryškiausių Lietuvos dailininkų, kuriančių vaikų knygos srityje, knygų iliustracijų parodą ,,Dirigentas su teptuku“.
Vilniaus dailės akademijos parodų salėje ,,Titanikas“ aplankė retrospektyvinę Petro Repšio piešinių parodą, susipažino su nauja MO muziejaus ekspozicija ,,Rūšių atsiradimas 90-ųjų DNR“
Edukacinę ekskursiją mokiniams organizavo mokytoja Neringa Krivičienė.
 
   
 
    

    Spalio 23 dieną gausus būrys Marijampolės meno mokyklos mokinių ir mokytojų dalyvavo V respublikiniame jaunųjų pianistų festivalyje „Rudens spalvos“, kuris vyko Gelgaudiškio dvare. Festivalyje muzikavo vaikai iš Kauno, Raseinių, Šakių, Jurbarko ir Marijampolės. Smagu, kad pasibaigus festivaliui, jaunieji muzikantai susipažino su Gelgaudiškio dvaro istorija, mokėsi šokti istorinius šokius, o mokytojai turėjo galimybę dalyvauti seminare.
 
   
   
 

 Spalio 19 d. Kauno  Juozo Gruodžio konservatorijos didžiojoje salėjė vyko respublikinis tautinių muzikos instrumentų atlikėjų festivalis „Upokšnis“, skirtas kompozitoriui J. Švedui ir profesoriaus Algirdo Vyžinto 90 - mečiui paminėti. Festivalyje dalyvavo Marijampolės meno mokyklos mokinė Patricija Daugėlaitė, akomponavo mokytoja Evelina Sušinskė, mokinę ruošė mokytoja Loreta Kupstienė.
 

 Unikalus savo instrumentais ir muzika, tik pradėjęs dūduoti Marijampolės meno mokyklos medžioklės ragų ansamblis, dalyvauja tarptautiniuose, bei respublikiniuose konkursuose. Mokytojo Audriaus Pučinsko suburti ,,variokai' Kristupas Krasnodemskis, Mikas Mažėtis, Tajus Cekavičius, Lukas Garkauskas dalyvavo Lenkijoje vykusiame konkurse „Escho puzcy Augustowskiej“, Kristupas Krasnodemskis užėmė II vietą, ansamblis I vietą D kategorijoje. 
Rugsėjo 28 dieną Kaune vyko III Lietuvos medžioklės ragų šaukinių konkursas, jame ansamblis tapo I vietos nugalėtojais, o Kristupui atiteko  II vieta.
 
 

 Marijampolės meno mokykloje paminėta Tarptautinė muzikos diena. Skambią lietuviškų romansų puokštę marijampoliečiams padovanojo Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai Ieva Goleckytė, Rita Preikšaitė, Povilas Padleckis , Giedrius Prunskus, koncertmeisterė Rūta Blaškytė.
Malonu, kad šia proga pasveikinti ir pabendrauti atvyko teatro vadovas Benjaminas Želvys.
 
   
 
       
 
 
 
  
 

Liepos 24 - 29 d. meno mokyklos šokių studijos „Javonėlis“ jaunių ir merginų grupės dalyvavo tarptautiniame festivalyje Mako mieste Vengrijoje. Susipažinome su Szeged miestu, jo istorija, aplankėme
zoologijos sodą. Bugac stebėjome žirgų pasirodymą, mėgavomės tradiciniais vengrų patiekalais. 
 
  
 
     

    
    

 
     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dailės erdvė

Dailės erdvėje mokiniai mokosi piešimo, tapybos, kompozicijos, dailės istorijos, keramikos, grafikos, dizaino, skulptūros paslapčių.
 

...

Muzikos erdvė

Muzikos erdvėje mokiniai mokosi teorijos, fortepiono, pučiamųjų instrumentų, akordeono. styginių instrumentų, elektroninių muzikos instrumentų, dainavino dalykų.

...

Šokio erdvė

Choreografijos erdvėje mokiniai mokosi klasikinio šokio, laudies sceninio šokio, lietuvių liaudies papročių ir folkloro, buitinio šokio paslapčių.

...

Kodėl verta pasirinkti mus

Kodėl verta lankyti meno mokyklą?
Meno mokykla- neišsemiamas meno pasaulio pažinimo šulinys. Visi, kurie nori paragauti ar atsigerti iš šios versmės, yra mokomi meno "sėmimo" pagrindų. Išmokę pasisemti, turi nuspręsti, ko jie nori- paragauti ar mėgautis šiuo meno šuliniu visą gyvenimą.
Kodėl verta lankyti meno mokyklą?
Paragavusiems meno, skonis išliks visą gyvenimą. Į kur jie bepažvelgtų, visur juos lydės spalvos, formos, garso, judesio užpildytos erdvės dvelksmas. Darnos ir grožio siekis išliks visuose jų veiksmuose.
Kodėl verta lankyti meno mokyklą?
Mokydamiesi meno versmėje savo laisvalaikį ištirpdysite kūrybos, tobulumo siekio spinduliuose. Ar verta prarasti tokią galimybę?