•          Mokyklos adresas:
  • Vytauto g. 47, 68291 Marijampolė
  •                 KONTAKTAI                    

                                        
                                                                                                                                       
   
 
       
 
 
 
 
Birželio 12 d. Meno mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas muzikos ir choreografijos skyriaus absolventams.
 
   
 
  
 
  
Birželio 11d. Marijampolės meno mokykloje vyko dailės programos baigiamųjų darbų gynimas ir mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas. Šiais metais pažymėjimai buvo įteikti 15 dailės programos mokinių. Mokyklą baigė dvi dailės ketvirtos klasės. Džiugu pažymėti, kad daugiau nei pusei mokinių pažymėjimai buvo įteikti su pagyrimu. Paskutiniai mėnesiai ir mokiniams ir mokytojams buvo ypatingi, nes ugdymo procesas vyko nuotoliniu būdu. Taigi padaryti baigiamąjį darbą tokiomis sąlygomis buvo nemenkas iššūkis . Baigiamosioms klasėms šias metais vadovavo mokytoja Jūratė Preikšienė ir mokytojas Artūras Kaminskas. Mokytojai pažymėjo, jog mokiniai labai susitelkė, susikoncentravo į savo darbą ir dirbdami namie stengėsi padaryti tai ką jie gali geriausiai, todėl rezultatai išties puikūs. Darbų įvertinimai labai aukšti. Mokinių darbai bus pristatyti ir plačiajai visuomenei šiais metais rugpjūčio pabaigoje vyksiančioje parodoje kultūros centre.
 
       
 
  
 
      
 
   
 
 
 
                                            
 
 

 
 
 
 


 
 

 
                                                                                                                                                    

Prašymus dėl akademinių atostogų karantino metu suteikimo prašome siųsti elektroniniu paštu marijampolesmenomokykla@gmail.com
 
 
 

 
Vadovaujantis LR vyriausybės kovo 25 d. sprendimu karantinas Meno mokykloje pratęsiamas iki balandžio 13 d.
 
Pranešame, kad mokinių, kuriems, baigus programas, yra išduodami Neformaliojo švietimo pažymėjimai, patvirtinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, mokymas nuo kovo 30 d. visą karantino laikotarpį vyks nuotoliniu būdu. Nuotolinis mokymas vyks naudojant technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, įdiegus pasirinktą programinę įrangą ir pan. Mokytojai ir klasių vadovai (dailės skyriuje), susisieks su mokinių tėveliais individualiai ir, įvertinę esamą situaciją, priims sprendimus dėl galimų mokinių mokymosi būdų nuotolinu būdu.
 
Informuojame, kad suaugusiųjų asmenų mokymas karantino laikotarpiu nuotoliniu būdu nebus vykdomas.
 
Mokiniai, kuriems nebus galimybės neformaliojo švietimo mokytis nuotoliniu būdu, tėvų raštišku prašymu karantino laikotarpiu bus išleidžiami akademinių atostogų.
 
Marijampolės savivaldybės mero P. Isoda pateikta informacija: "NEFORMALAUS ŠVIETIMO MOKESČIAI. Teiksime tarybai sprendimą, kad neformalaus ugdymo įstaigos: meno, sporto moksleivių kūrybos centras šiuo laiku, kol paskelbtas karantinas, nerinktų mokesčių, nes ugdymas vyks tik nuotoliniu būdu".
 
Išsamesnį Nuotolinio mokymosi karantino laikotarpiu tvarkos aprašą ir priimtą Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimą pateiksime artimiausiu metu.
 
Būkite sveiki!
 
 
Dėkojame Marijampolės savivaldybės verslininkams už paramą, Marijampolės savivaldybės tarybos nariui Edmundui Razvickui už pagalbą aprūpinant Meno mokyklos bendruomenę rankų dezinfekciniu skysčiu, kurio, pasibaigus resursams, šiuo metu sudėtinga įsigyti. Mums suteikta 6 l parama - labai didelė pagalba ypatingu laikotarpiu, kai,  galbūt, apsaugosite ne vieną mūsų miesto gyventoją nuo kenkėjiško viruso.
Ačiū Jums už Jūsų  gerus darbus ir kilnų požiūrį į Žmogų! 
 
Būkite sveiki! 
 

Dailės programos mokinių ir mokinių tėvelių žiniai!
 
Kas esate palikę mokykloje asmenines mokymosi priemones, pasiimti bus galima penktadienį, kovo 20 d., 9.00-15.00 val. ir trečiadienį, kovo 25 d., 12.00-13.30 val. Skyrius bus užrakintas, todėl atvykus skambinti tel. Nr. (8 343) 54635 arba skambučiu. Jeigu nustatytu laiku atvykti negalėsite ir bus įvestas nuotolinis mokymas nuo kovo 30 d., prašome informuoti klasės vadovą.
 
Būkite sveiki.
 
                                                                         Direktorė
 
 
 
Mokinių tėvelių žiniai!
 
Informuojame, kad mokestis už mokslą Meno mokykloje karantino laikotarpiu nebus skaičiuojamas. Kadangi atsiskaitymo kvitai mokesčiui už einamąjį mėnesį jau išdalinti pirmoje mėnesio pusėje, bus išskaičiiuota sekančiame atsiskaitymo kvite.
 
Būkite sveiki!
 

 
Mokinių dėmesiui!
 
Dėl instrumentų ir kitų mokymosi priemonių, paliktų mokykloje, pasiėmimo galite kreiptis darbo dienomis 9-15 val. Budintis darbuotojas Jums perduos.
Susisiekimo kontaktai nurodyti skelbime ant lauko durų. Atsiradus klausimų ar neaiškumų, skambinkite man.
 
Būkite sveiki!
 
Direktorė
 
 
 


Kovo 7 d. vyko VIII Kauno krašto akordeonistų festivalis - maratonas dedikuotas Kauno J. Gruodžio konservatorijos 100-mečiui. Tarp jaunųjų atlikėjų, suvažiavusių iš visos Lietuvos, sėkmingai pasirodė Marijampolės meno mokyklos 1 kl. mokinė Kotryna Čiapaitė (mokyt. I. Šerpytienė).
Dalyvių: solistų, ansamblių, orkestrų tarpe festivalio uždaryme grojo J. Gruodžio konservatorijos Alumnų akordeonistų orkestras.
 
   
Kovo 5 dieną mūsų mokykloje vyko fortepijono dalyko ansamblių koncertas „Groju su draugu“, kurį organizavo mokytojos V. Kulikauskienė ir R. Marcinkevičienė. Koncerte pasirodė ne tik fortepijoniniai duetai, bet ir duetai su fleita, violončele, smuiku ir kanklėmis.
 
   
 

 
 


 
Džiaugiamės savo dainorėlių Urtės, Rugilės ir Paulinos pasirodymu TV konkurso „Dainų dainelė“ TV etape.
Palaikykite ir balsuokite už dainininkes iki šeštadienio kovo 7 d.
 
   

Vasario 18-21 dienomis Kauno J. Naujalio gimnazijoje vyko II Tarptautiniai Juozo Naujalio kamerinės muzikos kursai. Juose dalyvavo mokiniai iš Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Marijampolės meno mokyklos violončelės dalyko mokinės Elzė Armonaitė ir Lukrecija Kalinauskaitė (mokyt. I. Valiulienė) galėjo išmėginti jėgas grojant kvartetuose, kvintetuose ir orkestre.
Padėkos jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms vakare už tradicinio renginio  „Kartų kaita" organizavimą mokytojai Alinai Kvietkauskienei skirta nominacija  „Metų pilietiškiausias". Šiame tradiciniame renginyje dalyvauja mokytojos Alinos buvę ir esami Meno mokyklos mokiniai. Sveikiname!
 
       

          

 
     
       

 

Kodėl verta pasirinkti mus

Kodėl verta lankyti meno mokyklą?
Meno mokykla- neišsemiamas meno pasaulio pažinimo šulinys. Visi, kurie nori paragauti ar atsigerti iš šios versmės, yra mokomi meno "sėmimo" pagrindų. Išmokę pasisemti, turi nuspręsti, ko jie nori- paragauti ar mėgautis šiuo meno šuliniu visą gyvenimą.
Kodėl verta lankyti meno mokyklą?
Paragavusiems meno, skonis išliks visą gyvenimą. Į kur jie bepažvelgtų, visur juos lydės spalvos, formos, garso, judesio užpildytos erdvės dvelksmas. Darnos ir grožio siekis išliks visuose jų veiksmuose.
Kodėl verta lankyti meno mokyklą?
Mokydamiesi meno versmėje savo laisvalaikį ištirpdysite kūrybos, tobulumo siekio spinduliuose. Ar verta prarasti tokią galimybę?